Cookies

Graag bieden wij je een prettige en veilige online ervaring. Onze website gebruikt cookies om correct te kunnen functioneren. Lees meer hierover in ons privacybeleid.

Over
DreamersNL

DreamersNL is een campagne waarin ongedocumenteerde Nederlandse jongeren – Dreamers- vechten voor betere toegang tot onderwijs en arbeidsmarkt.

Met DreamersNL hebben deze jongeren een platform waarop ze hun verhaal kunnen vertellen. Dreamers krijgen zo een luidere stem en maken mensen bewust van de problemen die het huidige Nederlandse systeem van wet- en regelgeving veroorzaakt.

DreamersNL mobiliseert maatschappelijke werkgevers, onderwijsinstellingen en andere medestanders, om samen te pleiten voor een systeem waarin Dreamers wél perspectief hebben.

Start Foundation
& partners

DreamersNL is een campagne voor en door de Dreamers zelf. Het initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Start Foundation: een onafhankelijk fonds, dat zich richt op het verlagen van de drempels tot de arbeidsmarkt zodat deze toegankelijk is voor iedereen. Start Foundation opereert volledig zelfstandig en heeft geen enkele link met welke politieke organisatie dan ook.

DreamersNL wordt daarnaast gesteund door diverse betrokken partners, waaronder:

Internationale
dreamers

Nederlandse Dreamers staan niet alleen. De afgelopen jaren hebben in verschillende andere landen jongeren zonder de juiste verblijfspapieren hun krachten gebundeld. Via het initiatief United We Dream hebben ongedocumenteerde jongeren in de V.S. met succes gepleit voor betere positie in de samenleving. Geïnspireerd op de Amerikaanse Dreamers is ook in Europa een generatie jongeren opgestaan die vecht voor verandering. Zie bijvoorbeeld Young, Paperless & Powerful in Ierland, Ung I Sverige in Zweden, of We Belong in het V.K.

Een ander internationaal voorbeeld is Duitsland. Daar heeft de roep om verbetering geleid tot invoering van het Duldung-systeem. Aan Dreamers in Duitsland kan voor studie of werk een Duldung worden afgegeven (uitstel van plicht tot uitreizen). Zo is er meer ruimte voor Dreamers om mee te doen aan de samenleving en is er via enkele jaren wit werk een route naar een verblijfsvergunning.