Cookies

Graag bieden wij je een prettige en veilige online ervaring. Onze website gebruikt cookies om correct te kunnen functioneren. Lees meer hierover in ons privacybeleid.

Politiek | Gemeente Amsterdam: Basisvoorzieningen voor ongedocumenteerde jongeren

februari 02 2022

Politiek | Gemeente Amsterdam: Basisvoorzieningen voor ongedocumenteerde jongeren

Ongedocumenteerde kinderen vormen een kwetsbare groep. Alhoewel zij vaak niet goed zichtbaar zijn bij instanties hebben ook deze kinderen recht op bescherming, goede zorg, onderwijs en andere basisvoorzieningen. Het college onderschrijft dan ook de oproep van raadslid Ceder om ongedocumenteerde Amsterdamse jongeren te ondersteunen in hun ontwikkeling en basisvoorzieningen voor hen beschikbaar te maken. Het college benadrukt dat de bevoegdheid en verantwoordelijkheid met betrekking tot de toepassing van de regels binnen het vreemdelingen en sociale beleid niet bij het college ligt, maar bij het kabinet en de verantwoordelijke ministeries. Hierdoor zijn de verzoeken van raadslid Ceder niet zondermeer lokaal te realiseren.

https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/9940427/1/09012f9783410bd1,

Deel deze publicatie