Cookies

Graag bieden wij je een prettige en veilige online ervaring. Onze website gebruikt cookies om correct te kunnen functioneren. Lees meer hierover in ons privacybeleid.

Rapport | Ombudsman Metropool Amsterdam: Onzichtbaar

februari 02 2022

Rapport | Ombudsman Metropool Amsterdam: Onzichtbaar

In Amsterdam verblijven volgens de ombudsman tussen de 10.000 en 30.000 ongedocumenteerden. Velen leiden een zo onzichtbaar mogelijk bestaan uit angst om uitgezet te worden. Ze houden de informele economie draaiende en maken gebruik van hun eigen sociale netwerken om aan banen en woonruimte te komen of hulp te vragen.

Aanleiding voor het onderzoek voor de ombudsman waren vaak schrijnende verhalen van ongedocumenteerden die hij ontving. Aan de hand van interviews met ongedocumenteerden en de professionals die hen ondersteunen, kreeg hij een duidelijker beeld van de leefomstandigheden en specifieke problemen van diverse groepen ongedocumenteerden. Zo kwam uit het onderzoek naar voren dat vooral jongeren, arbeidsmigranten en ouderen extra aandacht behoeven. Zij komen vaak in de knel omdat hun kwetsbare positie leidt tot onwenselijke situaties op het gebied van onderwijs, rechtsbescherming, zorg en uitbuiting.

‘Je moet je afvragen wat voor samenleving wij willen zijn’, zegt de ombudsman. ‘Hoe belangrijk vinden we het om mensen een menswaardig bestaan te bieden en als samenleving en stad uitbuitingsvrij te zijn? Zorg daarom voor oplossingen voor de huidige situatie en werk aan verbeteringen zowel aan de voor- als achterkant. Daarbij moet je als overheid actief de samenwerking zoeken met andere instanties, zowel landelijk als internationaal’.

https://www.ombudsmanmetropool.nl/Nieuws-Publicaties/article/1298/Ombudsman-vraagt-aandacht-voor-kwetsbaarheid-ongedocumenteerden

Deel deze publicatie